Ostan confusing.png บทความนี้เกี่ยวกับกรุ๊ปใน Facebook สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ควอนตัมลีพโปรเจกต์ (แก้ความกำกวม)

รูปประจำกรุ๊ปควอนตัมลีพในปัจจุบัน

Quantum Leap Project เป็นกรุ๊ปลับใน Facebook ที่สมาชิกควอนตัมลีพใช้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของกลุ่มควอนตัมลีพ

กรุ๊ปอื่นๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

นอกจากกรุ๊ป Quantum Leap Project หลักแล้วกลุ่มควอนตัมลีพยังได้ไปตั้งกรุ๊ปอื่นๆ อีก (ซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ร้างแทบทุกกลุ่ม) ได้แก่

  • Quantum Leap Project : Elysium Garden สำหรับแต่งการ์ตูนอิลิเซียมการ์เด้น ปัจจุบันแต่งเสร็จแล้วจึงไม่ได้ใช้อีกต่อไป

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.