ออสตันบาร์ (Ostan Bar) คือ ร้านขายเหล้าของออสตัน โบลินัวร์ ฟาลเกอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาลวอรา (Calvora Town) ออสตันบาร์ได้ปรากฏอยู่ในการ์ตูนควอนตัมลีพภาคออริจินอล การ์ตูนควอนตัมลีพภาคหลัก ฉบับดราฟต์ และการ์ตูนควอนตัมลีพภาคใหม่

ชั้น 2 ของออสตันบาร์เป็นห้องนอนของออสตัน และมาร์ช โบลินัวร์ ฟาลเกอร์

ออสตันบาร์ในควอนตัมลีพภาคหลัก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ออสตันบาร์ที่ปรากฏในควอนตัมลีพภาคหลัก เป็นออสตันบาร์แบบดั้งเดิมที่สุด มี 2 ชั้น ตัวร้านทั้งหมดทำด้วยไม้ เป็นบาร์สไตล์เดียวกับร้านเหล้า (Western saloon) ในอเมริกาตะวันตก ประตูร้านเป็นแบบ Batwing doors

ออสตันบาร์ในควอนตัมลีพภาคหลัก ฉบับดราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปรากฏอยู่แต่เพียงในเนื้อเรื่อง รูปลักษณ์ไม่ปรากฏ

ออสตันบาร์ในควอนตัมลีพภาคใหม่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลักษณะร้านคล้ายคลึงกับในควอนตัมลีพภาคหลัก

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.