อนุภาค SE (Sonus Electricus) แปลตรงตัวว่า Electric Sound หรือ เสียงไฟฟ้า เป็นชื่อเรียกของอนุภาคที่เกิดขึ้นใหม่จากผลข้างเคียงของการดำเนินแผนการ RESET ในเนื้อเรื่องควอนตัมลีพซีโร่ จากการที่สัตว์กลายพันธุ์กลายเป็น QL ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้และเกิดการระเบิดขึ้น การมีขึ้นของอนุภาค SE เรียกว่าปรากฏการณ์ควอนตัมลีพ ทำให้โลกเข้าสู่ยุคควอนตัมลีพ ซึ่งเป็นช่วงเวลาดำเนินเรื่องของควอนตัมลีพภาคออริจินอล ควอนตัมลีพภาคหลัก ฉบับดราฟต์ และควอนตัมลีพภาคใหม่

การค้นพบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อนุภาค SE ถูกค้นพบและศึกษาโดยนิก นักวิทยาศาสตร์ในเรื่องควอนตัมลีพซีโร่ ผู้ทำงานอยู่ในโครงการ RESET นิกได้ทำนายไว้ว่ารังสีจากปฏิบัติการ RESET จะทำให้สัตว์วิวัฒนาการกลายเป็น QL และปล่อยอนุภาค SE ปกคลุมชั้นบรรยากาศ นิกยังได้ศึกษาอนุภาค SE ต่อไปบนยานแม่ จนสามารถหาวิธีหักล้างอนุภาค SE ได้ และได้สร้างอุปกรณ์หักล้างขึ้นเรียกว่า กุญแจแห่งการหลอมรวม

หลักทางฟิสิกส์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาพแสดงสมบัติของอนุภาค SE ตามจินตนาการ

อนุภาค SE สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้สนามไฟฟ้าเป็นตัวกลาง เปรียบดั่งคลื่นเสียงที่เคลื่อนไปในอากาศเป็นตัวกลาง จึงเรียกชื่ออนุภาคดังกล่าวว่า เปรียบเสมือนเสียงในสนามไฟฟ้า เมื่อทิศทางของสนามไฟฟ้ามีการวนกลับมาที่เดิม ดังเช่นที่เกิดในวงจรไฟฟ้า จะทำให้อนุภาค SE เกิดการสะสมขึ้น คล้ายกับการที่กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเกิดการระเบิด การป้องกันการสะสมของอนุภาค SE สามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์หักล้างเช่น กุญแจแห่งการหลอมรวม หรืออุปกรณ์กันไม่ให้อนุภาค SE รั่วไหลเข้ามาเช่น กรงฟาราเดย์

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.