Ostan confusing.png บทความนี้เกี่ยวกับสมาชิกควอนตัมลีพ สำหรับตัวละครในควอนตัมลีพซีโร่ ดูที่ นิก (ควอนตัมลีพซีโร่)

Member 004
Quantum Leap Member
Member code

004

Member type

สมาชิกกิตติมศักดิ์

Position
 • Commentator
 • Quantum Leap Scholar
Branch
 • สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย
  (5 สิงหาคม 2011 - พฤษภาคม 2013)
 • สาขาย่อย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  (มิถุนายน 2013 - ปัจจุบัน)
Member Profile
Thai name

ภคภ. ภูมิ.

English name

Paka. Bhum.

Also known as

นิกขุ

Species

มนุษย์

Gender

ชาย

Academic
institutions
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  (17 พฤษภาคม 2010
  - 31 มีนาคม 2013)
 • Brewster Academy,
  New Hampshire, U.S.A.

  (มิถุนายน - สิงหาคม 2013)
 • Blair Academy
  (กันยายน 2013 - มิถุนายน 2014)
 • Stanford University
  (กันยายน 2014 - ปัจจุบัน)
Abilities and Preferences
Skills

การท่องศัพท์, ปิงปอง, แบดมินตัน, คณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์

Likes

กลุ่มควอนตัมลีพ, เกม, คณิตศาสตร์, เคมี, แบดมินตัน, Lee Chong Wei

STATs
Quantumleapology

|★★★★★|

Quantum Leap
Aptitude Test

|★★★★✩|

Enthusiasm

|★★✩✩✩|

Group participation

|★★★✩✩|

Art skill

|★★✩✩✩|

Anime/Manga
sophistication

|★★★★✩|

Badminton
skill

|★★★★★|

สมาชิก 004 แห่งควอนตัมลีพ (Member 004) เข้ามาเป็นสมาชิกควอนตัมลีพตั้งแต่วันสถาปนากลุ่มควอนตัมลีพ (5 สิงหาคม ค.ศ. 2011) โดยทำหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์การ์ตูน (commentator) สมาชิก 004 เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาควอนตัมลีพ จำนวน 1 บาท ประจำปีควอนตัมลีพ 2556

ปัจจุบันสมาชิก 004 ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ควอนตัมลีพย่อย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยทุนการศึกษาควอนตัมลีพ และฝึกทักษะการเล่นแบดมินตันให้เหนือชั้นกว่าสมาชิก 00i และ Lee Chong Wei ตามลำดับ

ข้อมูลทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเข้าร่วมกลุ่มควอนตัมลีพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แต่เดิม สมาชิก 002 ได้เห็นว่า สมาชิก 004 มีลายมือที่สวยงามและอ่านง่าย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2011 (วันกำเนิดควอนตัมลีพ) สมาชิก 002 จึงตั้งใจเชิญชวนให้สมาชิก 004 เข้ามาทำงานในควอนตัมลีพในฐานะผู้เขียนตัวหนังสือในกรอบคำพูด สมาชิก 004 พอใจกับตำแหน่งดังกล่าว และได้เข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2011 แต่หลังจากที่กลุ่มควอนตัมลีพเริ่มมีชื่อเสียงในระดับโลกนั้น สมาชิก 002 พิจารณาว่าต่อจากนี้ไปการ์ตูนควอนตัมลีพไม่ควรเขียนด้วยลายมือ แต่ควรใช้การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์แทนเพื่อคงความเป็นมาตรฐานและเพื่อให้สะดวกต่อการแปลการ์ตูนควอนตัมลีพออกเผยแพร่ใน 193 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่นั้นมาสมาชิก 004 จึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์การ์ตูน (commentator) และให้คำแนะนำต่างๆ แก่กลุ่มควอนตัมลีพ

ความสามารถ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สมาชิก 004 จัดว่าเป็นผู้มีความสามารถรอบด้าน นอกจากความสามารถทางควอนตัมลีพศึกษาแล้ว สมาชิก 004 ยังมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาอื่นๆ อาทิ เคมี คณิตศาสตร์ การท่องศัพท์ และความสามารถทางกีฬานานาประเภท สมาชิก 004 มีความมุ่งมั่นต่อการเล่นแบดมินตันสูงไม่แพ้สมาชิก 002 และสมาชิก 00i โดยสมาชิก 004 มีความสามารถด้านแบดมินตันสูงเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มควอนตัมลีพรองจากสมาชิก 00i

บทบาทภายในกลุ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สมาชิก 004 เป็นสมาชิกผู้มีความโดดเด่นด้านการสอบควอนตัมลีพ มีทักษะการตอบเอาใจกรรมการสูง และเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุดในการสอบควอนตัมลีพทุกครั้ง สมาชิก 004 ยังได้คะแนนรวมสูงสุดในการสอบเพื่อรับทุนควอนตัมลีพ จึงได้เป็นผู้รับทุนควอนตัมลีพประจำปีควอนตัมลีพ 2556 (ตามประกาศ เป็นทุนประจำปี ค.ศ. 2012 แต่รับทุนในปี ค.ศ. 2013) ด้วยผลงานเหล่านี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า หน้าที่หลักที่แท้จริงของสมาชิก 004 คือการทำข้อสอบควอนตัมลีพที่สมาชิกระดับสูงช่วยกันออกนั่นเอง

สมาชิก 004 ยังเป็นผู้ออกแบบนิกขุมาสคอต (Niku Mascot) สัญลักษณ์นำโชคทั้ง 3 ของกลุ่มควอนตัมลีพ

ผลงานสำคัญและวิทยาทาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • เป็นผู้สนับสนุนและคอยช่วยเหลือกิจกรรมของ GM Badminton + 2 อย่างสม่ำเสมอ
 • เป็นผู้เข้าสอบที่แสดงศักยภาพทางวิชาควอนตัมลีพศึกษาได้ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ควอนตัมลีพ โดยสอบได้คะแนนสูงสุดทุกครั้ง และได้มีการบันทึกเสียงสมาชิก 004 บรรยายกระบวนการคิดระหว่างทำข้อสอบไว้ในฐานข้อมูลควอนตัมลีพ
 • เป็นหนึ่งในผู้แปลผลงาน A Diary from These Little Wings ของสมาชิก 001 เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงได้ช่วยตรวจสอบแก้ไขและขัดเกลาภาษาอีกรอบหนึ่งร่วมกับสมาชิก 002
 • เป็นนักเรียนทุนควอนตัมลีพประจำปี ค.ศ. 2013 (ได้รับทุนควอนตัมลีพ ประจำปีควอนตัมลีพ 2556)
 • เป็นผู้ออกแบบนิกขุมาสคอตทั้งสาม อันเป็นตัวนำโชคและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสมาชิกควอนตัมลีพ
 • เป็นอาจารย์ที่พร่ำสอนหลักการของควอนตัมลีพจนสมาชิก 014 สอบเข้ามาเป็นสมาชิกควอนตัมลีพได้สำเร็จ นับเป็นผลงานด้านการเผยแพร่ควอนตัมลีพที่สำคัญผลงานหนึ่ง
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.