Ostan confusing.png บทความนี้เกี่ยวกับสมาชิกควอนตัมลีพ สำหรับตัวละครในควอนตัมลีพซีโร่ ดูที่ ณัฐ (ควอนตัมลีพซีโร่)

Member 003
Quantum Leap Member
Member code

003

Member type
Position
 • Secretary
 • Examiner
 • Author
Branch
 • สำนักงานใหญ่
  ประเทศไทย

  (5 สิงหาคม 2011 - พฤษภาคม 2013)
 • สาขาย่อย
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

  (มิถุนายน 2013 - ปัจจุบัน)
Member Profile
Thai name

ณ. โส.

English name

N. So.

Also known as

เทพเจ้าแห่งความงงและเครื่องคิดเลข, Ostan

Species

มนุษย์

Gender

ชาย

Date of birth

6 กรกฎาคม ค.ศ. 1995

Academic
institutions
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  (17 พฤษภาคม 2010
  - 31 มีนาคม 2013)
 • Brewster Academy,
  New Hampshire, U.S.A.

  (มิถุนายน - สิงหาคม 2013)
 • Phillips Exeter Academy,
  New Hampshire, U.S.A.

  (1 กันยายน 2013 - 8 มิถุนายน 2014)
 • Massachusetts Institute of Technology
  (3 กันยายน 2014 - ปัจจุบัน)
Abilities and Preferences
Skills

คณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม, การแต่งบทร้อยกรอง, การเล่นมุกตลก

Likes

กลุ่มควอนตัมลีพ, คณิตศาสตร์, ออสตัน โบลินัวร์ ฟาลเกอร์, ปรัชญาแบบปู๊ป

STATs
Quantumleapology

Exceptional (เป็นกรรมการออกข้อสอบ)

Quantum Leap
Aptitude Test

Exceptional (เป็นกรรมการออกข้อสอบ)

Enthusiasm

|★★★★★|✪

Group participation

|★★★★★|✪

Art skill

|★★✩✩✩|

Anime/Manga
sophistication

|★★✩✩✩|

Badminton
skill

|★★✩✩✩|

สมาชิก 003 แห่งควอนตัมลีพ (Member 003) ดำรงตำแหน่งเลขานุการควอนตัมลีพ และเป็นสมาชิกสภาควอนตัมลีพระดับสูง ปัจจบันเป็นหนึ่งในสมาชิกควอนตัมลีพเพียงไม่กี่คนที่ยังทำงานควอนตัมลีพอย่างสม่ำเสมอ สมาชิก 003 กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT: Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเข้าร่วมกลุ่มควอนตัมลีพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สมาชิก 003 นั้นเป็นผู้มีความสนิทสนมกับสมาชิก 001 และนั่งที่ติดกันตั้งแต่ยุคก่อนควอนตัมลีพ (Pre-Quantum Leap Era) ณ ห้อง 947 ทำให้หลังจากสมาชิก 001 ได้เจรจากับสมาชิก 002 แล้ว สมาชิก 001 ตัดสินใจเล่าเนื้อเรื่องควอนตัมลีพภาคออริจินอลให้สมาชิก 003 ฟัง สมาชิก 003 นั้นปกติจะไม่ค่อยสนใจการ์ตูนทั่วไปเท่าไรนัก แต่พอได้ฟังเนื้อเรื่องหลักของควอนตัมลีพเท่านั้น เขาก็ได้หลงใหลไปกับความสมบูรณ์แบบของเนื้อเรื่องควอนตัมลีพที่ยังแต่งไม่จบ เนื่องจากสมาชิก 003 มีความสามารถในการคำนวณและการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลเป็นเลิศ เขาจึงได้อาสาเข้ามาทำงานให้แก่กลุ่มควอนตัมลีพในฐานะเลขานุการควอนตัมลีพมาจนถึงปัจจุบัน

ความสามารถ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สมาชิก 003 มีความสามารถที่โดดเด่นที่สุด คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และการประมวลผลที่อาศัยความละเอียดรอบคอบสูง รวมถึงความสามารถทางตรรกะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม รวมถึงในการแต่งเนื้อเรื่องควอนตัมลีพภาคใหม่ นอกจากนี้สมาชิก 003 ยังมีความสามารถทางการใช้ภาษาและการแต่งคำประพันธ์นานาชนิดอีกด้วย

บทบาทภายในกลุ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ช่วงแรกเริ่มที่กลุ่มควอนตัมลีพกำลังตั้งใจวาดการ์ตูนอย่างเต็มที่นั้น สมาชิก 003 ยังถือว่ามีบทบาทเพียงการให้คำปรึกษา และจดบันทึกข้อมูลของกลุ่มควอนตัมลีพเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการวาดการ์ตูนแต่อย่างไร ต่อมาสมาชิก 003 ได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบ ของโครงการ Quantum Leap Project : Elysium Garden เมื่อปลายปี ค.ศ. 2011 ถึงต้นปีถัดไป โดยสมาชิก 003 ก็ทำหน้าที่ของตนได้อย่างไร้ที่ติ

ช่วงหลังๆ ของกลุ่มควอนตัมลีพที่การวาดการ์ตูนเริ่มหยุดชะงักลง เนื่องจากควอนตัมลีพหันมาเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ สมาชิก 003 ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยเป็นหนึ่งในกรรมการผู้ออกข้อสอบวัดระดับมาตรฐานควอนตัมลีพทุกชุด รวมถึงข้อสอบเพื่อเข้าเป็นสมาชิกควอนตัมลีพ

ผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาชิก 003 คือการเป็นผู้ตั้งชื่อ "ควอนตัมลีพ (Quantum Leap)" ให้แก่กลุ่มควอนตัมลีพ รวมถึงเป็นผู้ร่วมประพันธ์บทเพลงควอนตัมลีพ บทร้อยกรอง และวรรณคดีควอนตัมลีพอีกหลากหลายผลงาน

การอุทิศตนอย่างใหญ่หลวง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

O-hello หนึ่งในโปรแกรมควอนตัมลีพที่สำคัญที่สุด พัฒนาโดยสมาชิก 003

ในเวลาว่าง สมาชิก 003 ชอบที่จะหาความรู้ควอนตัมลีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยการพัฒนาและตรวจข้อสอบควอนตัมลีพ ศึกษาต่อยอดเรื่องราวควอนตัมลีพ แต่งบทประพันธ์ควอนตัมลีพ สนทนาปรัชญาควอนตัมลีพ พิสูจน์ทฤษฎีคณิตศาสตร์แนวควอนตัมลีพ (Quantum Leap Mathematics) เขียนโปรแกรมควอนตัมลีพ (Quantum Leap Program) เล่นกีฬาประจำกลุ่มควอนตัมลีพ และเล่นเกมควอนตัมลีพเมื่อมีโอกาส นับว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยควอนตัมลีพ (Life Full of Quantum Leap)

สมาชิก 003 เป็นผู้ที่เข้ามาในควอนตัมลีพโดยที่ไม่ได้มาจากโลกการ์ตูนมาก่อน โดยมาเรียนรู้หลักการดำเนินการภายในกลุ่มการ์ตูนทีหลัง สมาชิก 003 จึงเป็นผู้นำแนวคิดใหม่ๆ จากสาขาที่ตนเองช่ำชองหรือชื่นชอบ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาปรัชญาแบบปู๊ป วิชามุกตลกศึกษา การประพันธ์บทร้อยกรอง มาประยุกต์ใช้กับควอนตัมลีพ โดยสมาชิก 003 มีความเชื่อว่า หากควอนตัมลีพจะก้าวขึ้นเป็นกลุ่มการ์ตูนอันดับหนึ่งของโลก ควอนตัมลีพจะต้องผลักดันตนเองสู่ความเป็นเหนือกลุ่มการ์ตูน โดยผสมผสานหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันให้เกิดเป็นการศึกษาแนวใหม่อันเรียกว่า ควอนตัมลีพศึกษา อาจกล่าวได้ว่าสมาชิก 003 เป็น บิดาแห่งควอนตัมลีพศึกษายุคปัจจุบัน (Father of Contemporary Quantumleapology) และเป็นผู้วางรากฐานวิสัยทัศน์ควอนตัมลีพ นั่นเอง ด้วยผลงานแห่งความพากเพียรที่สร้างคุณประโยชน์ใหญ่หลวงให้แก่ควอนตัมลีพมาโดยตลอด ทำให้ในปี ค.ศ. 2014 ทางสภาสูงควอนตัมลีพได้กำหนดให้วันคล้ายวันเกิดของสมาชิก 003 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น วันบิดาแห่งควอนตัมลีพศึกษาไทย ในวันดังกล่าว สมาชิกควอนตัมลีพทุกคนพึงระลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิก 003 ผู้เป็นสมาชิกที่อุทิศตนให้แก่ควอนตัมลีพมากที่สุดคนหนึ่ง เป็นแบบอย่างของสมาชิกที่น่าเลื่อมใสและเป็นที่เคารพสักการะของสมาชิกรุ่นหลังๆ สืบไป

ผลงานสำคัญและวิทยาทาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.