Ostan confusing.png "Prove" เปลี่ยนทางมาที่นี่ บทความนี้เกี่ยวกับสมาชิกควอนตัมลีพ (Prove) สำหรับการพิสูจน์ (Proof) ดูที่ การพิสูจน์

Member 001
Member001 01.jpg
Red factor canary
สัญลักษณ์ของประธานควอนตัมลีพ
Quantum Leap Member
Member code

001

Member type
Position
 • President
 • Author
 • Philosopher
Branch

สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย
(Quantum Leap Headquarters - THAILAND)

Member Profile
Thai name
 • พัฒร. ช่างป.
  (28 สิงหาคม 1994 - 11 มกราคม 2014)
 • ชยาพ. วรรณ.
  (12 มกราคม 2014 - ปัจจุบัน)
English name
 • Patta. Changpra.
  (28 สิงหาคม 1994 - 11 มกราคม 2014)
 • Chaya. Wanna.
  (12 มกราคม 2014 - ปัจจุบัน)
Also known as

ปู๊ป, จอมเขมือบ, ท่านประธานผู้ง่วงเหงาหาวนอน (The Sleepy President), ท่านประธานผู้ตะกละตะกลาม (The Gluttonous President), ท่านประธานผู้ลึกลับ (The Mysterious President), ผู้ที่กินเร็วที่สุดในโลก (Fastest Eater in the World), Red factor

Species

มนุษย์

Gender

ชาย

Date of birth

28 สิงหาคม ค.ศ. 1994

Academic
institutions
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  (17 พฤษภาคม 2010
  - 31 มีนาคม 2013)
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  (2013 - ปัจจุบัน)
Abilities and Preferences
Skills

การแต่งเนื้อเรื่องควอนตัมลีพ, การเขียนวรรณกรรม, การนอนหลับในห้องเรียน, การเขมือบเร็ว, การตีแบดมินตันโดยใช้ขวดน้ำ, การคิดแนวปรัชญาแบบใหม่, คณิตศาสตร์

Likes

กลุ่มควอนตัมลีพ, การนอนหลับในห้องเรียน, ปรัชญาแบบปู๊ป

Dislikes

การแต่งให้จบ

STATs
Quantumleapology

Exceptional

Quantum Leap
Aptitude Test

Exceptional

Enthusiasm

|★★★✩✩|

Group participation

|★★★★★|

Art skill

|★★✩✩✩|

Anime/Manga
sophistication

|★★★★★|✪

Badminton
skill

ไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากนิยมใช้ขวดน้ำเป็นอุปกรณ์

สมาชิก 001 แห่งควอนตัมลีพ (Member 001) ดำรงตำแหน่งประธานควอนตัมลีพ (Quantum Leap President) และเป็นสมาชิกสภาควอนตัมลีพระดับสูง

สมาชิก 001 เป็นผู้เล่าเนื้อเรื่องควอนตัมลีพภาคออริจินอลให้สมาชิก 002 สมาชิก 003 และสมาชิก 004 ฟัง ทำให้เกิดการสถาปนากลุ่มควอนตัมลีพขึ้น สมาชิก 001 จึงได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดต่อการก่อตั้งกลุ่มควอนตัมลีพ และได้รับการยอมรับจากสมาชิกควอนตัมลีพทุกคนว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มควอนตัมลีพ

ข้อมูลทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สมาชิก 001 เป็นผู้มีโลกส่วนตัวสูง จึงใช้อำนาจประธานผ่านทางสมาชิก 002 และ 003 จนดูราวกับว่า สมาชิก 002 เป็นประธานคนที่สอง (Second President of Quantum Leap) อย่างไรก็ตาม สมาชิก 001 เป็นมันสมองของควอนตัมลีพ โดยเป็นผู้แต่งเรื่องควอนตัมลีพทั้งหมด ทั้งเนื้อเรื่องหลัก และนวนิยายควอนตัมลีพซีโร่ หากขาดเขาไปแล้ว กลุ่มควอนตัมลีพย่อมแตกสลายราวกับขาดผู้ส่องตะเกียงนำทาง สมาชิก 001 มีความเชี่ยวชาญในด้านการ์ตูนและวรรณกรรมเป็นพิเศษ และใช้เวลาส่วนตัวในการศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ

ปัญหาการเฝ้าพระอินทร์ของปู๊ป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สมาชิก 001 เป็นผู้ที่ต้องแบ่งเวลาในการนอนหลับเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งสาเหตุของการนอนอย่างมากมายนี้ ทางสภาสูงควอนตัมลีพได้มีการปรึกษาหารือกันจนได้ข้อสรุปออกมาดังนี้

 1. สมาชิก 001 อาจใช้เวลาศึกษาการ์ตูนและสื่อบันเทิงอื่นๆ ในยามวิกาลเป็นจำนวนมาก (เพื่อนำมาพัฒนาควอนตัมลีพ) ส่งผลให้นอนหลับในเวลาเรียนอยู่เสมอ
 2. สมาชิก 001 อาจเป็นผู้ใช้พลังพิเศษ ซึ่งสามารถ แปรพลังจากการนอนและการกิน (ซึ่งอธิบายได้ว่าเหตุใดท่านประธานจึงกินอาหารได้มากและรวดเร็ว) มาสร้างเป็นเรื่องราวควอนตัมลีพ โดยกล่าวกันว่า ท่านประธานจำเป็นต้องสร้างเรื่องราวควอนตัมลีพถึง 103,000 เวอร์ชัน แล้วคัดเลือกเรื่องดีเด่นที่สุดมาให้เหล่าสมาชิกได้ยินได้ฟังกัน
 3. สมาชิก 001 แท้จริงแล้วอาจเป็นหุ่นแอนดรอยด์ ที่นักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 22 สร้างขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ในศตวรรษที่ 22 การพัฒนาทางด้านการ์ตูนได้หยุดชะงักลง ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกช่วยกันออกแบบผลิตหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการสร้างการ์ตูนคุณภาพชั้นนำของโลก แล้วส่งกลับมาในศตวรรษที่ 21 โดยทั้งนี้ สมาชิก 001 จำต้องติดต่อเพื่ออัพเดตโปรแกรมกับศตวรรษที่ 22 อยู่เสมอ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของการนอนหลับ ซึ่งโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 22 เจ้าตัวเองจึงอาจยังไม่รู้และอาจมีการเปิดเผยเมื่อเวลามาถึง (When The Time is Right)
 4. สมาชิก 001 อาจเป็นเพียงมนุษย์ผู้ขี้เกียจ ตามคำพังเพยควอนตัมลีพที่ว่า "เจ้าผู้นอนหลับนั่นแหละคือประธาน เจ้าผู้ตะกละทานนั่นแหละคือปู๊ป"

ความสามารถ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สมาชิก 001 เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มควอนตัมลีพว่า ท่านประธานผู้ง่วงเหงาหาวนอน (The Sleepy President) นอกจากนั้น ยังรู้จักกันในชื่อว่า ท่านประธานผู้ตะกละตะกลาม (The Gluttonous President) และท่านประธานผู้ลึกลับ (The Mysterious President) (แต่ยังไม่ลึกลับเท่าสมาชิก 00i) สมาชิก 001 ยังเป็นผู้ที่กินเร็วที่สุดในโลก (Fastest Eater in the World) โดยสมาชิก 003 ได้ตั้งชื่อหน่วย ปู๊ป (Prove) สำหรับวัดความเร็วในการกิน เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธาน โดยความเร็วในการกินสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 1 ปู๊ป (Prove) (เนื่องจากความเร็วในการกินไม่เกิน 1 ปู๊ป เสมอ จึงสามารถวัดความเร็วด้วยหน่วย อาร์คปู๊ป (Arcprove) ซึ่งเป็นค่าอาร์คไซน์ของหน่วยปู๊ป โดยความเร็วในการกินสูงสุดเท่ากับ arcprove ได้เช่นกัน)

บทบาทภายในกลุ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในการดำเนินการแต่งการ์ตูนควอนตัมลีพนั้น สมาชิก 001 จะอธิบายเนื้อเรื่องที่ตนได้สร้างสรรค์และกลั่นกรองไว้ให้สมาชิกฝ่ายศิลป์แต่ละคนฟัง ได้แก่ สมาชิก 002 สมาชิก 007 และสมาชิก 009 หลังจากนั้นสมาชิกฝ่ายศิลป์ทั้งสามจะแบ่งงานกันวาดเนื้อหาส่วนที่ตนถนัด อย่างไรก็ตาม สมาชิก 002 ได้แสดงความเห็นว่า สมาชิกฝ่ายศิลป์แต่ละคนที่ฟังเนื้อเรื่องอันสุดแสนวิเศษจากสมาชิก 001 นั้น อาจจะจินตนาการเนื้อเรื่องนั้นออกไปได้ต่างๆ นานา เนื่องจากแต่ละคนก็มีพื้นหลังความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกัน หากช่วยกันวาดการ์ตูนโดยที่ยังมีมุมมองต่อเนื้อเรื่องที่แตกต่างกัน การ์ตูนจะเสียความเป็นเอกภาพ ดังนั้น การจะวาดการ์ตูนให้ตรงตามเนื้อหาและจินตนาการที่ปู๊ปได้คิดไว้ และให้คงไว้ซึ่งความเป็นปู๊ปไว้นั้น จำเป็นต้องมีแนวทางการวาดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือก็คือต้องมีการสร้างสตอรีบอร์ด (storyboard) ขึ้นมานั่นเอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมาชิก 002 ก็ได้ (บังคับ) ให้สมาชิก 001 เขียนสตอรีบอร์ดเนื้อหาที่จะวาดในแต่ละหน้าทุกครั้ง สตอรีบอร์ดของสมาชิก 001 นั้น เป็นที่รู้จักกันในนาม ดาร์กสตอรีบอร์ด (Dark Storyboard) ทว่า สมาชิก 001 มิใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพ ทำให้สตอรีบอร์ดของสมาชิก 001 นั้นดูรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง (แต่ส่วนใหญ่จะดูไม่รู้เรื่อง) จึงต้องมีการจัดการประชุมควอนตัมลีพขึ้นหลายครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก 001 ได้อธิบายสตอรีบอร์ดและเนื้อหาของตนให้สมาชิกคนอื่นๆ ได้ฟังกันถ้วนหน้า การประชุมควอนตัมลีพที่สำคัญที่สุด คือ การประชุมลับแห่งหัวหิน (The Secret Meeting at Stony Head) เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2011

แม้สมาชิก 001 ไม่มีความรู้ในการวาดการ์ตูนโดยตรง หากแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอนิเมะและมังงะ เป็นผู้เข้าใจโลกเป็นอย่างดีผ่านการพัฒนาปรัชญาแบบปู๊ป และไม่กลัวที่จะประกาศแนวคิดของตนให้โลกได้รับรู้ สมาชิกควอนตัมลีพจึงพร้อมใจกันน้อมรับ ร่วมสร้างสรรค์การ์ตูนอย่างสุดความสามารถเพื่อถ่ายทอดแนวคิดของท่านประธานไปสู่โลกกว้าง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ท่านประธานยังเป็นผู้บรรจงสร้างนวนิยายควอนตัมลีพซีโร่ แต่เพียงผู้เดียว อันเป็นเรื่องราวอธิบายต้นกำเนิดของควอนตัมลีพภาคออริจินอล เพื่อผูกเรื่องราวทั้งหมดของควอนตัมลีพเข้าด้วยกัน แม้ว่าในปัจจุบัน สมาชิกควอนตัมลีพจำนวนมากได้แยกย้ายกันไปในสถานที่ต่างๆ ตามทางชีวิตของตน แต่ ท่านประธานควอนตัมลีพจะยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่หลอมรวมกลุ่มควอนตัมลีพเข้าด้วยกันอย่างไม่เสื่อมคลาย ดังคำปรารภครั้งสุดท้ายของท่านประธานที่ว่า

Quote1.png เป็นนกตัวเล็ก...
ไม่ได้อยากจะบิน...
ไม่เคยภาคภูมิใจกับการบิน ไม่เหมือนนกอินทรีย์หรือเหยี่ยว...
ไม่ได้บินเพื่อสู้ชีวิต หรือเพื่อบินไปทั่วท้องฟ้าอันยิ่งใหญ่...
แค่บินขึ้นฟ้าพอมีคนมาไล่ก็แค่นั้นเอง ก็แค่หนีจากทุกสิ่งอย่าง...
อยากอยู่บนพื้นแล้วแหงนมองท้องฟ้าที่สวยงามและนอนหลับอย่างสบายใจ...
รู้ตัวอีกทีก็เหนื่อยล้าเกินไป...
แต่ก่อนจะสิ้นแรงบินขอเล็งหัวใครสักคน จะได้พาไปโลกหน้าด้วย
Quote2.png
คำปรารภสุดท้ายประธานควอนตัมลีพ

ผลงานสำคัญและวิทยาทาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.