ปรากฏการณ์ควอนตัมลีพ (Quantum Leap Phenomenon) คือปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบฉับพลัน (great sudden change) ที่สัตว์เกือบทั้งหมดได้กลายพันธุ์ขึ้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า QL ซึ่งมีพละกำลังและสติปัญญาสูงกว่าสัตว์ปกติ ปรากฏการณ์ควอนตัมลีพนั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีผู้ใด (ในโลกควอนตัมลีพ) ทราบสาเหตุ และไม่มีผู้ใดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ เรียกช่วงเวลาหลังการเกิดปรากฏการณ์นี้ว่า ยุคควอนตัมลีพ

ปรากฏการณ์ควอนตัมลีพเป็นองค์ประกอบสำคัญในเนื้อเรื่องภูมิหลัง (back story) ของการ์ตูนควอนตัมลีพภาคออริจินอลและควอนตัมลีพภาคใหม่ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สภาพของโลกกลายมาเป็นตามที่เห็นในปัจจุบัน สาเหตุของปรากฏการณ์ควอนตัมลีพในการ์ตูนทั้ง 2 เรื่องนั้นล้วนมาจากเหตุการณ์ในนวนิยายควอนตัมลีพภาคศูนย์ แต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่พอสมควร อันจะกล่าวถึงต่อไป

ในควอนตัมลีพภาคออริจินอล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Spoiler warning!
บทความส่วนนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

การเกิดปรากฏการณ์ควอนตัมลีพจนทำให้สัตว์กลายพันธุ์ขึ้นและสภาพโลกกลายเป็นดังที่เห็นในเนื้อเรื่องนั้นอธิบายไว้นวนิยายควอนตัมลีพภาคศูนย์ฉบับดั้งเดิมที่แต่งโดยประธานควอนตัมลีพ กล่าวคือ มนุษย์โลกส่วนใหญ่ได้พยายาม RESET โลกขึ้นมาใหม่เพื่อฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมเสีย มนุษย์ได้อพยพในฐานะ "ข้อมูลสมอง" ขึ้นไปสู่ยานเครือข่ายในอวกาศเพื่อให้เครื่องมือ RESET ได้ทำงานโดยมีแผนการว่าเมื่อการ RESET เสร็จสมบูรณ์จะนำยานกลับลงมาและถ่ายข้อมูลสมองของมนุษย์ทุกคนลงไปในร่างเทียมที่สร้างขึ้นมาให้เหมือนร่างกายเดิมของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ตัวละครเอกของเนื้อเรื่องไม่เห็นด้วยกับแผนการดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับกลุ่มที่ต่อต้านแผนการนี้นำยานเครือข่ายหนึ่งลำกลับลงมาได้สำเร็จ ผู้คนในยานลำนี้ก็ได้ใช้ชีวิตต่อไปบนโลก ขณะที่ผู้คนที่ยังอยู่ในยานลำอื่นบนอวกาศไม่สามารถกลับลงมาได้อีก การทำงานของอุปกรณ์ RESET นี้เองทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพครั้งใหญ่ของโลก และเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ควอนตัมลีพ

ในควอนตัมลีพภาคใหม่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Spoiler warning!
บทความส่วนนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

สาเหตุของปรากฏการณ์ควอนตัมลีพในเนื้อเรื่องภาคใหม่โดยพื้นฐานนั้นเหมือนกันในภาคออริจินอล แต่มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา คือได้อธิบายไว้ว่าสัตว์ต่างๆ ที่กลายพันธุ์ขึ้นเป็น QL หลังจากเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว จะปลดปล่อยอนุภาค SE ออกมาปกคลุมชั้นบรรยากาศ ซึ่งอนุภาคนี้จะทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทุกอย่างระเบิดขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หลังเกิดปรากฏการณ์ควอนตัมลีพขึ้นแล้วไม่สามารถนำยานเครือข่ายลำอื่นๆ กลับลงมาได้อีกตลอดกาล และยังทำให้โลกยุคปัจจุบันไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ได้อีก

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.